Úprava odpadů a odpadních vod

Moderní technologie pro zpracování, úpravu, využití či odstranění odpadů včetně nebezpečných jsou nepostradatelnou součástí celého komplexu služeb nakládání s odpady. Společnost Ekosfera není a nebude provozovatelem gigantických spaloven a skládek. Cílem je vyvíjet, budovat a nakupovat technologie INOVATIVNÍ zaměřené na zpracování vybraných komodit. Největší důraz bude kladem na technologie pro materiálové využívání odpadů a přípravu odpadů pro využití energetické.

Outsourcing

Provozování technologií na úpravu, využití a/nebo odstraňování odpadů je činností vysoce odbornou vyžadující účast škály odpovídajících odborníků, techniků a odborně způsobilých osob. Takové aktivity jsou většinou dosti vzdálené od hlavní podnikatelské (výrobní) činnosti našich a/nebo potencionálních zákazníků. Nabízí se otázka „komu svěřit takovou technologii či provoz, na koho převézt důležité odpovědnosti a jak motivovat k neustálému zvyšování efektivity provozování vaší technologie?“.

Odpovědí pro Vás múže být výraz „OUTSOURCING“. Svěřte Vaší technologii týmu zkušených odborníků, přeneste na nás dílčí odpovědnost a očekávejte neustálý tlak na zlepšování procesů a generování úspor. Svěřte nám do péče Vaší čistírnu odpadních vod, odlučovače ropných látek a kalů, sběrné dvory, drtiče, briketovače, lisy a jiné technologie pro úpravu a zpracování odpadů.