Průmyslový úklid, likvidace a čištění

Průmyslový úklid, likvidace a čištění technologických celků, doplněné dle potřeby dodávkou revizních zkoušek, je bezesporu nepostradatelnou službou pro většinu průmyslových podniků a společností podnikajících nejen v energetice. Jako každý mechanismus či stroj, tak i sebemodernější technologie potřebuje udržovat v adekvátní provozní čistotě a s definovanou pravidelností revidovat její technický stav. Dodržováním těchto zásad významně přispějete ke zvyšování bezpečnosti práce, ke kvalitativnímu posunu ve výrobě, k prodloužení životnosti vašich technologií, k všeobecnému snižování rizik vzniku havárií, ke snížení objemu zmetkovitosti ve výrobě a neposledně k obecné kvalitě pracovního prostředí. Naše společnost Vám nabízí komplexní řešení zahrnující odborné zhodnocení stavu včetně návrhu řešení, samotnou realizaci procesu úklidu a čištění, manipulaci, přepravu a řádné odstranění čištěním vyprodukovaných odpadů a provedení potřebných revizních zkoušek včetně vyhotovení revizních protokolů. Udržujte své technologie ve zdravé kondici.

Služba průmyslového úklidu a čištění zahrnuje:

  • Odborné návrhy způsobu realizace (projekt) včetně cenových kalkulací
  • Úklid průmyslových a výrobních prostor včetně prostor rizikových
  • Čištění rozvodů, jímek a nádrží na ropné a jiné chemické látky včetně nebezpečných
  • Průmyslové vysávání technologií a rozvodů pro přepravu a zpracování prašných materiálů
  • Tlakové mytí znečištěných průmyslových vodorovných a svislých ploch (VAP)
  • Práce v rizikovém prostředí s kontaminací vysoce toxických látek (T+)
  • Čištění a revize kanalizačního potrubí včetně dodávky kamerového monitoringu a protokolů
  • Revizní tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti dle platných norem ČSN
  • Drobné stavební opravy a úpravy, sanace zjištěných závad, odborné návrhy řešení
  • Odborná nakládka, přeprava a odstranění odpadů vzniklých při čištění včetně nebezpečných