Nákladní a kontejnerová přeprava - svoz odpadů

Nákladní automobilová přeprava je fenomén současnosti. Proto ani naše společnost nezůstává pozadu. Našim zákazníků nabízíme speciální kontejnerovou, ale i kusovou přepravu dodávkovými vozy, včetně přepravy nebezpečných věcí a odpadů dle standardu ADR. Součástí je též nabídka kontejnerové služby pro vybrané regiony Ústeckého a Karlovarského kraje. Služby jsou zaměřené na lokální svoz sutí, sypkých materiálů a odpadů ze stavební činnosti a demolic. V oblasti nákladní dopravy nabízíme:

  • Kontejnerová přeprava kontejnery systému Abroll (souprava NA+vlek = 25 tun a 80m3)
  • Kontenerová přeprava kontejnery systému Okřínek/Navara (3 tuny a 20m3 prostoru)
  • Přeprava skříňovými dodávkovými vozidly ADR včetně přepravy mezinárodní
  • Všechna vozidla splňují krotéria normy ADR pro přepravu nebezpečných věcí
  • Kontejnerová služba – přistavení kontejnerů dle přání zákazníka