Nakládání s odpady (KOH)

Jedním z často žádaných požadavků moderních služeb je jejich komplexnost. Jednodušší administrativa, efektivní komunikace, přehledné procesy, stabilita a lepší predikovatelnost na straně jedné spojeno s množstevními benefity na straně druhé vytváří společně dobrý předpoklad pro úspěch takovéto formy služeb. Proto společnost Ekonvert přijala komplexní outsourcing v podnikové ekologii a předně komplexní služby nakládání s odpady jako standard svého podnikání. Naším cílem není nabízet, prodávat a realizovat unifikovaný balíček služeb, ale nabídnout zákazníkovi komplexní službu „šitou na míru“. Vždy budeme naslouchat Vašim požadavkům a představám, které společně s našimi možnostmi, schopnostmi a znalostmi dají vzniknout oboustranně přijatelnému řešení.

Komplexní služby v nakládání s odpady včetně nebezpečných zahrnují:

  • Návrh nejvhodnějšího způsobu nakládání s Vašimi odpady – odpadová koncepce
  • Pronájem kontejnerů a speciální techniky pro efektivní shromažďování a třídění odpadů
  • Provozování sběrných dvorů včetně personálního a technického zajištění
  • Zajištění přepravy odpadů na místo jejich řádného využití či odstranění
  • Komplexní dokladové odbavení procesu převzetí a předání odpadů
  • Zajištění využití či odstranění převzatých odpadů na moderních technologiích
  • Vedení průběžné evidence a vypracování ročních hlášení o produkci odpadů (ISPOP)