Poradenské služby v oblasti managementu systémů řízení (MSŘ)

 • ČSN EN ISO 9001:2009, QMS - oblast řízení kvality
 • ČSN EN ISO 14001:2005, EMS - oblast ochrany životního prostředí
 • ČSN OHSAS ISO 180001:2008, OHSAS - oblast systému bezpečnosti práce
 • ISO/TS 16949:2002, oblast řízení kvality v automobilovém průmyslu

Systémy řízení ISO patří mezi dobrovolné nástroje řízení a moderní aspekt pro hodnocení úrovně podnikání. V této oblasti nabízíme komplexní poradenskou a konzultační činnost při zavádění systémů managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001:2001 (včetně požadavků normy ISO/TS 16949), environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS) dle ČSN EN ISO 18001: 2007 a dále služby pro udržování a zlepšování těchto systémů řízení s důrazem na srozumitelnost, logiku, maximální soulad s potřebami zákazníka a platnou legislativou.

Při realizaci služby pro Vás:

 • Zpracujeme vstupní hodnocení dané oblasti řízení
 • Spolupracujeme při stanovení politiky, cílů a cílových hodnot a programů řízení
 • Zpracujeme registr environmentálních aspektů pro oblast EMS
 • Pomůžeme při zpracování registru právních požadavků
 • Vzděláváme vaše zaměstnance a vytváříme povědomí o systémech řízení ISO
 •     o     Vytvoříme směrnice vzdělávání zaměstnanců společnosti a externích stran
      o     Seznámíme management s požadavky norem ISO
      o     Provedeme školení interních auditorů
      o     Školíme zavedené systémy řízení (QMS,EMS,OHSAS) ve společnosti
 • Vytvoříme postupy pro interní a externí komunikaci
 • Zpracujeme dokumentaci: příručky - směrnice - pracovní postupy – řízení provozu
 • Zpracujeme dokumenty havarijní připravenosti a provedeme simulace havarijních situací
 • Vytvoříme postupy pro monitoring a měření environmentálního profilu, procesů a činností
 • Vytvoříme systém řízení dokumentace, řízení záznamů, řešení neshod, nápravných a preventivních opatření
 • Spolupracujeme při provádění interních auditů
 • Spolupracujeme při přezkoumání vedením organizace
 • Účastníme se při certifikačních a kontrolních auditech