Inovace v oblasti využívání odpadů

Využívání odpadů je hned po předcházení jejich vzniku nejpřijatelnějším způsobem, jak s odpady dále naložit. Materiálové, energetické či jiné využití odpadů bude vždy preferovanějším způsobem nakládání než jejich prosté odstranění. Cílem moderní společnosti je jednoznačně zvyšovat procento materiálově využitých odpadů na úkor objemu odpadů uložených na skládkách či jinak neefektivně a neekologicky odstraněných. Úkolem odborníků ze společnosti Ekosfera je neustále hledat nové příležitosti a varianty využití dosud nevyužívaných odpadů či optimalizovat již fungující procesy využívání odpadů s cílem zvýšit jejich prodejní hodnotu. Naším know-how je výborná znalost trhu s odpady a dostupnosti inovativních technologií v tuzemsku i zahraničí. Naši odborníci mají za sebou již mnoho drobných i významných úspěšných projektů na využití odpadů, které jejich původcům přinesly nejen významnou environmentální změnu v nakládání s odpady, ale i razantní snížení nákladů na odpadové hospodářství. Buďte i Vy dalším spokojeným příjemcem takového projektu.

Služba je zacílena na tyto oblasti:

  • Materiálové využití odpadů s obsahem barevných, drahých i železných kovů
  • Materiálové využití odpadů na bázi plastů, kompozitu a pryže
  • Efektivní úpravy odpadů první úrovně – třídění, demontáž, lisování, drcení apod.
  • Regenerace a materiálové využití vybraných odpadních chemických látek
  • Energetické využití odpadních ropných produktů
  • Energetické využití pevných odpadů a biomasy
  • Využití odpadů na povrchu terénu a k rekultivačním účelům