Komplexní služby odborného poradenství (KSOP)

Služby odborného poradenství jsou realizovány ve dvou základních rovinách: formou konzultací s odborným dohledem nebo NÁMI PREFEROVANÝM úplným převzetím odpovědnosti v dané odborné oblasti formou mandátu (příkazní smlouva). Na základě uzavřené příkazní smlouvy pak naše společnost odpovídá za plnění veškerých souvisejících povinností a zastupuje klienta při jednání se zástupci kontrolních orgánů státní správy a samosprávy. Standardem je účinná analýza a reporting včetně naší osobní účasti na poradách řídících pracovníků. Souvisejícími činnostmi jsou analýzy, konzultace, návrhy a realizace inovativních řešení v oblasti energetických a materiálových toků, v oblasti nakládání s odpady a druhotnými surovinami v areálu klienta. Běžnou činností je zpracování a vyřízení veškerých administrativních povinností, tvorba požadované dokumentace, vyjednávání s orgány státní správy, školení zaměstnanců, vedoucích pracovníků apod. Vysokou kvalitu našich poradenských služeb stavíme na kvalifikaci, profesní zdatnosti a dlouholetých zkušenostech našich specialistů. Naším cílem je být vaší součástí a plně rozumět vašim potřebám.

 • poradíme a vyřešíme Vaše problémy s plněním legislativních požadavků
 • zajistíme 100% shodu vašeho podnikání s platnou legislativou
 • zmapujeme Vaše procesy a navrhneme jejich optimalizaci
 • stav dotčených oblastí posuneme nad úroveň evropských standardů
 • eliminujeme hrozbu sankcí ze strany kontrolních orgánů státní správy
 • budeme Vás odborně zastupovat při inspekcích, kontrolách a auditech
 • auditorům nedáme příležitost k nalezení neshod se zavedeným systémem
 • budeme střežit Váš systém řízení a dbát na jeho aktuálnost a kvalitativní posun
 • proškolíme Vaše zaměstnance a zvýšíme tím profesní úroveň Vašeho podnikání
 • společně se zaměříme na zvyšování efektivity práce a snižování nákladů
 • zlepšíme Vaše pracovní prostředí a minimalizujeme rizika výrobních činností